کلیه حقوق این سایت برای سیاوود محفوظ است.

   نحوه اندازه گيری بدن

در اندازه گيری بدن توجه داشته باشید متر آنقدر سفت دور بدن قرار نگيرد كه باعث جمع شدگی بدن شود و اندازه كوچكتری را ايجاد كند. همچنين متر آنقدر شل دور بدن قرار نگيرد كه باعث ايجاد اندازه بزرگتری شود. بهتر است برای گرفتن اندازه دقیق‌تر، از شخص دیگری کمک بگیرید. حال می‌توانید اندازه‌های گرفته شده را با جدول انتخاب سایز موجود در سایت مقایسه نموده و سایز مناسب خود را در این مجموعه شناسایی کنید و خرید خود را انجام دهید.

اندازه‌های زیر صرفاً اندازه‌های بدن است و برای تشخیص تقریبی سایز اندام مشتریان سیاوود در این سیستم ارائه شده است.

به یاد داشته باشید: