در اندازه گيری بدن توجه داشته باشید متر آنقدر سفت دور بدن قرار نگيرد كه باعث جمع شدگی بدن شود و اندازه كوچكتری را ايجاد كند. همچنين متر آنقدر شل دور بدن قرار نگيرد كه باعث ايجاد اندازه بزرگتری شود. بهتر است برای گرفتن اندازه دقیق‌تر، از شخص دیگری کمک بگیرید. حال می‌توانید اندازه‌های گرفته شده را با جدول انتخاب سایز موجود در سایت مقایسه نموده و سایز مناسب خود را در این مجموعه شناسایی کنید و خرید خود را انجام دهید.

  • دور سينه: برجسته‌ترين قسمت دور سينه است. در اندازه‌گيری دور سينه دست‌ها به صورت آزاد اطراف بدن قرار می‌گيرد.
  • دور كمر: باريک‌ترين قسمت دور كمر است. اين قسمت معمولاً چند سانتی‌متر بالاتر از ناف قرار دارد.
  • دور باسن:برجسته‌ترين قسمت دور باسن است.