در اندازه گیری بدن توجه داشته باشید متر آنقدر سفت دور بدن قرار نگیرد که باعث جمع شدگی بدن شود و اندازه کوچکتری را ایجاد کند. همچنین متر آنقدر شل دور بدن قرار نگیرد که باعث ایجاد اندازه بزرگتری شود. بهتر است برای گرفتن اندازه دقیق‌تر، از شخص دیگری کمک بگیرید. حال می‌توانید اندازه‌های گرفته شده را با جدول انتخاب سایز موجود در سایت مقایسه نموده و سایز مناسب خود را در این مجموعه شناسایی کنید و خرید خود را انجام دهید.

  • دور سینه: برجسته‌ترین قسمت دور سینه است. در اندازه‌گیری دور سینه دست‌ها به صورت آزاد اطراف بدن قرار می‌گیرد.
  • دور کمر: باریک‌ترین قسمت دور کمر است. این قسمت معمولاً چند سانتی‌متر بالاتر از ناف قرار دارد.
  • دور باسن:برجسته‌ترین قسمت دور باسن است.