درباره سیاوود

برند سیاوود در سال ۱۳۹۲ متولد شد.
بیش از ۳۰ سال تجربه به ما کمک کرده است تا بتوانیم سیاوود را با توجه ویژه به کیفیت جزئیات دوخت، کیفیـت پارچه و همچنین توجه به مد روز پایه گذاری کنیم و فعالیت خود را ادامه دهیم. ایده و یکی از هدف‌های اصلی سیاوود بهبود روز افزون کیفیت و طرح محصولات است که تنها در صورت برخورداری از دانش و اطلاعات مربوط به ساخـتار صنعت نساجی و تجربه ارزشمند دیرینه، در کنار اعتقاد راسخ برای خلق پوشاک با کیفیت و منحصر به فرد قابل دستیابی است.

تاریخچه سیاوود

  ۱۳۵۹   تأسیس شرکت برای پوشاک

  ۱۳۶۹   گسترش فضای تولید

  ۱۳۷۴   آغاز صادرات لباس به آلمان و فرانسه

  ۱۳۷۵   پیشرو در تولید البسه نوزادی و کودک

  ۱۳۷۷   کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم

  ۱۳۷۹   آغاز صادرات به ایتالیا

  ۱۳۸۱   راه اندازی بخش چاپ، گلدوزی و شستشو

  ۱۳۹۰   کسب عنوان بهترین صادرکننده در بخش منسوجات و چرم برای دومین بار

  ۱۳۹۲   شروع سیاوود